search
top

Konference „PAMĚŤ MÍST“ v Žarošicích

Akce byla realizována ve dnech 27.-28.9.2013 u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. Pořadateli akce byli Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, o.s. a Občanské sdružení Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích. V rámci jednotlivých přednášek, tématicky zaměřených na vlastivědné práce na Moravě, byl představen také projekt NAKI „Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech“.

top