search
top

Mezinárodní kartografická konference v Drážďanech

V rámci XXVI. Mezinárodní kartografické konference (http://www.icc2013.org), která se konala ve dnech 25.-30.8.2013 v Drážďanech, byl prezentován také náš projekt VectorMap, a to formou posteru. Byly zde představeny základní funkce mapového serveru a jeho využití při prezentaci informací o starých cestách. Z českých příspěvků můžeme zmínit také prezentaci z Univerzity Karlovy v Praze na téma: DetectProj (http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/detectproj/det_sw.html), z ČVUT na téma bezešvé georeference mapových sérií (http://www.icc2013.org/_contxt/_medien/_upload/_proceeding/104_proceeding.pdf) nebo z VUGTK poukazující na dostupnost nového českého portálu se starými mapami (http://www.chartae-antiquae.cz/) a na mapové služby doposud prý nejpřesněji georeferencovaných map třetího vojenského mapování http://www.chartae-antiquae.cz/maps/military3.

top